Avlysing av Camp Villmark og om Coronavirus i Sør-Afrika

Unzwa safaris har i dag fått melding om at Camp Villmark 2020 er avlyst som følge av en beslutning tatt av Kommuneoverlegen i Lillestrøm. Vi har full forståelse for avgjørelsen selv om vi hadde forberedt oss godt til denne messen der vi i tillegg til å være invitert som foredragsholder planla lansering av en rekke nyheter. Alternative løsninger for foredrag og lansering av nyheter er under planlegging og vi føler også at det er riktig av oss å informere om situasjonen angående Corona her lokalt.

Coronaviruset i Sør-Afrika
Spredningen av Corona her i Sør-Afrika har vært liten sammenlignet med mange steder i Asia og Europa. I skrivende stund (10 mars) er det registrert 7 personer med påvist smitte, derav en er en statsborger som holdes tilbake i Sør-Korea. Det er stor fokus på smittevern og flyplasser har kontrollert passasjerer siden januar.

Den lave andelen smittede i kombinasjon med at våre safarier og andre ekspedisjoner foregår i områder der man ikke kommer i kontakt med mange andre gjør at alle våre arrangementer går som planlagt. Vi sørger for at alle våre ansatte følger regler for å ha et så godt smittevern som mulig.

Alternativ til deltagelse på Camp Villmark
På Camp Villmark var daglig leder i Unzwa Safaris, Odd Magne Doseth satt opp som foredragsholder. Siden messen ble avlyst har vi bestemt at vi vil holde foredraget som en live-sending på internett. Plattform er ikke endelig bestemt, men følg oss på www.facebook.com/UnzwaSafaris for nærmere informasjon om avvikling.

Vi hadde også planlagt lansering av noen nyheter på Camp Villmark. Dette vil vi også lansere digitalt og tidspunkt vil være i den perioden messen skulle vært arrangert. Her vil det bli både brukt video og digitale brosjyrer for å presentere de aktuelle nyhetene. Følg oss på Facebook og Instagram (@unzwasafaris) for å få info om tidspunkt og plattform.

Neste arrangement i Norge der Unzwa Safaris vil delta er Villmarksmessen på Disenå 13-14 Juni 2020 i regi av Norwegian Outfitters. Der håper vi å møte både eksisterende og fremtidige gjester. Vi i Unzwa skal uansett også i fremtiden levere det vi er gode på – Safarier i verdensklasse.