Unzwa Photo Competition

Share your photo from Africa and join our competition
Del dine bilder fra Afrika og delta i vår konkurranse

RULES / REGLER

 1. A maximum of 3 pictures per person (email address) can be added
  Maks 3 bilder pr deltager (Emailadresse) can være med
 2. Pictures must be your own and you must have the rights to publish them. It must be an African theme / motive
  Bildene må være dine egne og du må eie rettighetene til å distribuere de. Det må være et afrikansk tema eller motiv.
 3. Send the pictures on email to safari@unzwa.com AND share them on Facebook and/or Instagram using the hashtag #UnzwaPhoto and tag @unzwasafaris (Instagram) / UnzwaSafaris (Facebook)
  Send bildene på mail til safari@unzwa.com OG del de på Facebook og/eller Instagram med hashtaggen #UnzwaPhoto samt tagge @unzwasafaris (Instagram) / UnzwaSafaris (Facebook)
 4. By adding pictures you give Unzwa Safaris the rights to use them in marketing and printing them for display in our lodge
  Ved å legge til bilder gir du Unzwa Safaris rettighetene til å bruke de i markedsføring og for å bruke trykte eksemplarer i vår lodge
 5. 12 pictures will be chosen out for a final 1. May 2021. An objective assessment of the pictures and a rating of the shares / likes on Social Media will decide the finalists
  12 bilder vil bli valgt ut for en finale som starter 1. Mai 2021. En objektiv vurdering og en rating basert på shares / likes på sosiale medier vil bestemme finalistene
 6. In the final it will a voting process on our pages on Facebook. End of competition is 30. May 2021
  Finalen vil innebære en avstemning på våre Facebooksider. Konkurransen avsluttes 30. Mai 2021

PRIZES / PREMIER

The winner will get the picture made as a signed acrylic paint and will get place for two persons on our 20 year anniversary celebration 30. October 2021 with two nights accommodation and a place on «table of honor» on our anniversary dinner (Or a present card representing the same value for other Unzwa Safaris arrangements)
Vinneren får sitt bilde malt i akryl og vil få en plass for to personer på vårt 20 årsjubileum 30. Oktober 2021 inkludert to netters overnatting samt plass på «æresbordet» på vår jubileumsmiddag (Alternativt et gavekort på tilsvarende opplegg med Unzwa Safaris)

Acrylic paint made by Ronell Nielson. A similar painting of the winning picture will be made of the winning picture and the signed original will be given to the winner